สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
134/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000, สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
081-8922501, 076 - 211330 ต่อ 108,109
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพจน์ มิตรารัตน์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสาขา สมาคมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้