สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
382 ม.17 ถ.ปทุมเมฆ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-513114, 081-8787801
ผู้ประสานงาน: 
นายสำรวจ ตรองจิตต์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม