สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
235 ม.1 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
089-0460991
ผู้ประสานงาน: 
ร.ท.ชัยพร วรรณพัฒน์ ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุฯ
เบอร์แฟกซ์: 
056-412881
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
รับอาสาให้ช่วยงาน - อาสาช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุใน ชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
- เพื่อสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ  องค์กรเครือข่าย