สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บางนกแขวก จำกัด จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บางนกแขวก จำกัด จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
2/5 หมู่7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-761339
ผู้ประสานงาน: 
นายวีรศักดิ์ เยาวสังข์ ผู้จัดการ
เบอร์แฟกซ์: 
094-730860
กิจกรรมและโครงการ: 
บริการด้านการเงินให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกสามารถกู้ยืมได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง เพื่อดำเนินกิจร่วมกันและช่วยเหลือกัน ส่งเสริมการออมทรัพย์สมาชิก จัดสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว