สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-411146-7
ผู้ประสานงาน: 
นายพนพ สัตโยภาส
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ