สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-449544
ผู้ประสานงาน: 
นายอาคม วงศ์สว่าง
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนฐานความรู้ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท