สำนักงานป้องกันและปราบปรามสาธารณภัย จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามสาธารณภัย จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
103 ม.5 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-256993
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ