สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-449646-9, 054-449644
ผู้ประสานงาน: 
นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งรักษาความสงบในเขตพื้นที่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ