สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกรียติ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-536025
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ