สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
2/20 หมู่ 2 ต.นำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-532959 ต่อ14
ผู้ประสานงาน: 
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญฤทธิ์ นายกเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ