สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-431405, 054-482290
ผู้ประสานงาน: 
นายวินัย เหล่าเทิดพงษ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืช อาสาสมัครช่วยเหลืองานในสังกัด อาสาสมัครเกษตร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท