สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-409100, 054-409198
ผู้ประสานงาน: 
นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้แนะบริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ ประชาชนทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ส่งเสริม ฟื้นฟู
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ