สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
สำนักงานสาธารณสุข 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-213279-80
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ