สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม) ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-622740
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย  นักธุรกิจ