สโมสรสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จังหวัดจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3931-2766
ผู้ประสานงาน: 
นางสุนันท์ แก้วลาย
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อให้หญิงไทยมีโอกาสพบปะสมาคม สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ชีวิตและสุขภาพ