สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-5273878
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ