สโมสรไลออนส์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
ร้านสุรินทร์สมเจริญ อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
ผู้ประสานงาน: 
นายสมยศ จรุงจิตตานุสนธิ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง