สโมสรโรตารี่เชียงคำ จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารี่เชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
บัวทองรีสอร์ต 205 หมู่ 1 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-452831
ผู้ประสานงาน: 
รทร.มนัส วงศ์อนันต์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ