สโมสรโรตารี่พะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารี่พะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
1007/23 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-481398, 054-482966
ผู้ประสานงาน: 
นายกิติกร พฤษะวัน
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนแก่ผู้ยากไร้ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดทางเพศ ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ส่งเสริมวิชาชีพ