สโมสรโรตารีภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีภูเก็ต
ที่อยู่: 
โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211901
ผู้ประสานงาน: 
นย.ศักดิ์ คิ้วดำ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยน์การดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ