สโมสรโรตารีทุ่งคา

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีทุ่งคา
ที่อยู่: 
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
081-5359227
ผู้ประสานงาน: 
นย.ชริน ธำรงค์เกียรติกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นที่รวมผู้นำทางธรุกิจและวิชาชีพในท้องถิ่นซึ่งให้การ บริการแก่เพื่อนมนุษย์ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพช่วยสร้างไมตรีและสันติสุขระหว่างกัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ