สโมสรไลออนส์ภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ภูเก็ต
ที่อยู่: 
198/5 - 6 ถ.พิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
089-5933309
ผู้ประสานงาน: 
Mr.Olinto Lupo Barletts
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ