สโมสรไลออนส์พะเยา จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์พะเยา จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
256 หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-492204
ผู้ประสานงาน: 
นายชาญชัย เวชชศาสตร์
กิจกรรมและโครงการ: 
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมหาทุนต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ