สโมสรไลออนส์ตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ตราด
ที่อยู่: 
3/1 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
081-4357811
ผู้ประสานงาน: 
คุณปัญญา มานะตระกูล นายกสโมสรไลออนส์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ