สโมสรไลออนส์ชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ชัยนาท จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
24/32 ซ.ไชยภรณ์ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411747
ผู้ประสานงาน: 
ไลออนส์นิภาพร ตันติวัฒน์ เลขาธิการฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงิน และสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวที่ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ