หอการค้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่: 
153 ม.6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
034-753100
ผู้ประสานงาน: 
นายเดวิท สนิท
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดงานสัมมนาให้ข้อมูลเรื่องของการค้า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อการค้า  อุตสาหกรรม  เกตรกรรม  การเงิน และเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย
2.รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม  เกตรกรรม  การเงิน และเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย
3.รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่หอการค้าไทย  รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4.ประสานงานทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ