หอการค้า จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
209 ถนนแก้วพิจิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-215036
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดงาน 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ การสัมมนาความรู้เบื้องต้นในการขอวีซ่าและใบอนุญาตให้กับคนงานต่างด้าว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า อุตสาหรรมการเงินและเศรษฐกิจในจังหวัด
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
- ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หอการค้า
- ประสานงานทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการ
- ปฏิบัติตาม