หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม

ชื่อหน่วยงาน: 
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม
ที่อยู่: 
46 ม.3 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
จังหวัด: 
เพชรบูรณ์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5670-9818, 08-9859-3765
เบอร์แฟกซ์: 
0-5670-9818
กิจกรรมและโครงการ: 
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมเด็กนักเรียน สอนศีลธรรมในสถานศึกษา 2. ป้องกันยาเสพติดให้โทษด้วยการอบรมธรรมมะและเข้าค่ายพุทธบูชา 3. รับปรึกษาเรื่องจัดการศพ 4. มอบที่นอน เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่คนจน 5. มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเด็ก 6. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม