หน่วยงานเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
หน่วยงานเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
ที่อยู่: 
บ้านเนินสูง อ.เมือง จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
089-0884700
ผู้ประสานงาน: 
นาวาตรีเดชาชัย สิงห์จันทร์ นายทหารกิจการพลเรือน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ