องค์กรพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม (องค์กรสาธารณประโยชน์) จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม (องค์กรสาธารณประโยชน์) จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
71/1 ซ.เทศบาลอาชา6 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายวงเดือน พลทองสถิตย์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ