องค์กรนานาชาติแพลนเพื่อพัฒนาประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรนานาชาติแพลนเพื่อพัฒนาประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
164 ม.2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-360790-1
ผู้ประสานงาน: 
นางจริยา รูสอน
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ