องค์กรชุมชนคนตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรชุมชนคนตราด
ที่อยู่: 
9 ม.6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-540643, 089-9368128
ผู้ประสานงาน: 
นางศิริวรรณ บุตราช ประธานองค์กรชุมชนคนตราด
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนเข้มแข็งสู่ชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทีชุมชนและสังคมยอมรับ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท