องค์กรการมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรุ้และพัฒนา ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรการมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรุ้และพัฒนา ชลบุรี
ที่อยู่: 
65/1 ม.3 ต.หนองรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-9838831, 087-5854949
ผู้ประสานงาน: 
นายอภินันท์ อมรินทร์, นายบุญฤกษ์ กิมกวางทอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ