องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ที่อยู่: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
081-3803897, 081-0602943, 043-556001–8
กิจกรรมและโครงการ: 
น.ส.อัจฉรียา พัฒนสระคูรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, น.ส.สายทิพย์ จะโนภาษ อ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน