องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง
ที่อยู่: 
3/32 ม.2 ถ.เชิงเนินอนุสรณ์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
038-617368, 086-3678981
ผู้ประสานงาน: 
นายสุภรัฐ ขวัญเมือง
เบอร์แฟกซ์: 
038-874354
อีเมลล์: 
suparat2508@yahoo.co.th
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาให้องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน สุขภาวะ การจัดทำสื่อสาธารณประโยชน์ อาสาให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท