องค์กรสตรีอำภอคำตากล้า

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรสตรีอำภอคำตากล้า
ที่อยู่: 
66 ม.5 ถ.คำตากล้า-ท่าก้อนต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร 47250
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4279-6131
ผู้ประสานงาน: 
นางโสภิดา เหมาะธุลิน
กิจกรรมและโครงการ: 
การบริการสังคมทั่วไปพัฒนาอาชีพ /รายได้ให้แก่สตรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ส่งเสริมวิชาชีพ