องค์กรยูนิเซฟ

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรยูนิเซฟ
ที่อยู่: 
อาคารสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
08-1375-1445
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.นันทภรณ์เอี่ยมวนานนทชัย
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการคุ้มครองและห่วงใยเด็ก -จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็กระดับจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน