องค์กรพัฒนาและความมั่นคง ต.จักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรพัฒนาและความมั่นคง ต.จักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่: 
46 ม.5 ต.จักรสีห์
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
086-1354441
ผู้ประสานงาน: 
นางละม่อม ไวรัตน
เบอร์แฟกซ์: 
086-1354441
กิจกรรมและโครงการ: 
ประชุมผู้สูงอายุ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท