อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ที่อยู่: 
อพม. หมู่ 5 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
087-1178394
ผู้ประสานงาน: 
น.ส สมจิตร นามนวล ประธาน
กิจกรรมและโครงการ: 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเสมอภาคของสังคม 1.การอาสา 2.หาทุนสนับสนุนอาสาเป็นผู้จัดอบรมจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้แนวคิดในการพัมนาสังคมองค์กร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท