องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-586011, 081-9433819
ผู้ประสานงาน: 
นายวัฒนา คำพันธ์ นายก อบต.
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1.ให้องค์ความรู้และเข้าถึงภายในชุมชน
2.กระตุ้นชุมชนให้มีการตื่นตัวในการดูแลบุคคลในครอบครัว
3.ให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
4.ทำให้ครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งขึ้น