องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม หมู่3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-268841, 086-0479265, 086-1247170
ผู้ประสานงาน: 
คุณไพศาล อ่อนแต้ม, คุณจำเริญ แสงเรือง
เบอร์แฟกซ์: 
036-267213 ต่อ108
เว็บไซต์: 
www.trarnkasem.com
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการหน่วยกู้ภัยในตำบล ปัจจุบันมีสมาชิกกู้ภัยจำนวน19คน โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 เครื่อง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
-เป็นองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนในตำบล
-จัดเก็บภาษี
-ดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น