องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตุ้ง จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตุ้ง จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
234 ม.2 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-546405-6
ผู้ประสานงาน: 
นายมนัส สุขขัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ