เครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติด ต.เทพนิมิต

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติด ต.เทพนิมิต
ที่อยู่: 
69 ม.2 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
089-0955383
ผู้ประสานงาน: 
นายสมาน มั่นคง ประธานเครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติด ต.เทพนิมิต
กิจกรรมและโครงการ: 
รณรงค์ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่เป็นเครือข่ายและชุมชนใกล้เคียง 1.อาสาอบรมสัมมนาสมาชิกในเครือข่ายให้รู้เท่าทันการการระบาดของยาเสพติดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชน 2.ทุ่นส่งเสริมอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด