เครือข่ายจัดสวัสดิการชุมชน มูลนิธิฮักเมืองน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายจัดสวัสดิการชุมชน มูลนิธิฮักเมืองน่าน
ที่อยู่: 
วัดอรัญญาวาส ถนนสุมนเทวราชต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
049-6322482, 054-772530
ผู้ประสานงาน: 
นายทองผล มหายศนันท์ ผู้ประสานเครือข่าย
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไข ที่กลุ่มกำหนด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ