เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเขาขุนอินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเขาขุนอินทร์
ที่อยู่: 
99 ม.1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
081-9838189
ผู้ประสานงาน: 
นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์
กิจกรรมและโครงการ: 
การอนุรักษ์สมุนไพรไทย ทำน้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาสาให้ความรู้ การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท