อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
สนง.คุมประพฤติจ.ชัยนาท 237 ม.1 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-415366-7
ผู้ประสานงาน: 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เล็กสาย
กิจกรรมและโครงการ: 
- ติดตามดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในหมู่บ้าน - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ฟื้นฟูยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- ติดตามดูแลผู้ถูกคุมประพฤติในหมู่บ้าน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ฟื้นฟูยาเสพติด