เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
ที่อยู่: 
9/1 ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
087-8178030
ผู้ประสานงาน: 
นายชาติชาย เหลืองเจริญ
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ระดับตำบล 3.อาสาให้องค์ความรู้ การจัดตั้งกลุ่มของชุมชน 4.การบริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท