เครือข่ายลุ่มน้ำประแสร์

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายลุ่มน้ำประแสร์
ที่อยู่: 
71 ม. 3 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จังหวัดระยอง 21170
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
081-1768568
ผู้ประสานงาน: 
นายสอิ้ง ประสงค์ศิลป์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ปลูกป่าโกงกาง 2.อนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 3.ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ อาสาร่วมปลูกป่า และรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ บริจาคเงินสำหรับกิจกรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม