เครือข่ายผู้สื่อข่าว จังหวัดสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายผู้สื่อข่าว จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่: 
25 เทศบาล7 อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 
081-8637673
ผู้ประสานงาน: 
นายสมยศ สินธุพันธ์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.นำเสนอประเด็นปัญหาของสังคมสู่สาธารณะ 2.นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 3.เป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาของสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท