เครือข่ายป่า

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายป่า
ที่อยู่: 
31 หมู่ 12 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
089-2648486
ผู้ประสานงาน: 
นายสถาพร สมศักดิ์ ผู้ประสานเครือข่าย
กิจกรรมและโครงการ: 
อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมี ผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม